Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tái định cư thủy điện

Email: ims.toan@gmail.com Hotline: 0918 355 636
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tái định cư thủy điện
Ngày đăng: 21/04/2015 09:16 AM
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII chiều ngày 16/11/2015.
 


Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong một phiên trả lời chất vấn.

Liên quan đến câu hỏi của Đại biểu Nguyễn Thái Học về chính sách đặc thù di dân tái định cư thủy điện, thủy lợi và hậu tái định cư, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã nêu rõ, đối với hầu hết các công trình thủy điện đều có đề án đền bù, hỗ trợ, di dân tái định cư, đặc biệt những công trình thủy điện quan trọng cấp quốc gia như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu được phê duyệt riêng.

Việc thực hiện chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đã tuân thủ theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 11 năm 2014. Trong đó có nhiều nội dung như quy hoạch khu tái định cư; bồi thường về đất, tài sản trên đất; hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở tại điểm tái định cư; hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ sản xuất và nhiều chính sách hỗ trợ khác...sau tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;  vốn lồng ghép của các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Đối với các dự án thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của địa phương, việc lập và thực hiện dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại Điều 16, 17 Quyết định 64 chỉ đạo lập Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Ngay sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, trong đó có việc bồi thường, hỗ trợ, di dân tái định cư, Bộ Công Thương đã chủ động, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Với trách nhiệm của mình, Bộ đã trực tiếp chỉ đạo các Sở Công Thương địa phương kiểm tra, rà soát các dự án thủy điện trên địa bàn một cách toàn diện như quy hoạch, quản lý vận hành, trồng bù rừng... mà còn đánh giá đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập trong chính sách đền bù di dân tái định cư, hậu tái định cư.
 

Chương trình hỗ trợ đồng bào tái định cư vùng dự án của Thủy điện A Vương.
 
Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn một số tồn tại bất cập trong việc giải quyết đất sản xuất, nước cho sản xuất; vấn đề quản lý, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình hạ tầng sau khi bàn giao cho địa phương; đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân tái định cư.

Nhằm tiếp tục chăm lo đến đời sống của người dân thuộc diện tái định cư, Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, các địa phương nghiêm túc thực hiện Quyết định 64/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo: Báo Công thương
Zalo
Zalo
Hotline