CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO TRÌ QUỐC TẾ

Sản phẩm bán chạy

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline: 0918 - 355 - 636
Mr. Toàn
0918 355 636
ims.toan@gmail.com

Thống kê truy cập

  • Đang online: 2
  • Hôm qua: 333
  • Thống kê tuần: 1829
  • Tổng truy cập: 187355

Bảo trì, thí nghiệm máy biến áp SMC - Vũng Tàu

Công cụ hỗ trợ

A

Phần sửa chữa, xử lý rò dầu máy biến áp

1

Trạm 1 ( MBA 3 pha 4000kVA - 22/0,4 kV, Đông Anh)

 

- Sửa chữa, xử lý rò dầu MBA, thay gioăng

 

- Bổ sung cho MBA ( 200 lít)

 

- Lọc dầu MBA

2

Trạm 2 ( MBA 3 pha 5000kVA - 22'0,4 kV, Đông Anh)

 

- Sửa chữa, xử lý rò dầu MBA, thay gioăng

 

- Bổ sung cho MBA ( 200 lít)

 

- Lọc dầu MBA

3

Trạm 4 ( MBA 3 pha 5000kVA - 22/0,4 kV, Đông Anh)

 

- Sửa chữa, xử lý rò dầu MBA, thay gioăng

 

- Bổ sung cho MBA ( 200 lít)

 

- Lọc dầu MBA

B

Phần thí nghiệm thiết bị điện

I

Trạm 1 (MBA 4000kVA 22/0,4kV, Đông Anh)

1

Máy biến áp 3 pha 4000kVA - 22/0,4 kV

2

Thí nghiệm điện áp xuyên thủng dầu MBA

3

Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm dầu cách điện MBA

4

Thí nghiệm tag dầu cách điện MBA

5

Thí nghiệm độ chớp cháy dầu cách điện MBA

6

Dao cắt tải (LBS)

7

Cáp lực 22kV, 3 lõi

8

Sứ cách điện 24kV

9

Chống sét van

10

Máy cắt hạ thế (ACB 6300A)

II

Trạm 2 (MBA 5000kVA 22/0,4kV, Đông Anh)

1

Máy biến áp 3 pha 5000kVA - 22/0,4 kV

2

Thí nghiệm điện áp xuyên thủng dầu MBA

3

Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm dầu cách điện MBA

4

Thí nghiệm tag dầu cách điện MBA

5

Thí nghiệm độ chớp cháy dầu cách điện MBA

6

Dao cắt tải (LBS)

7

Cáp lực 22kV, 3 lõi

8

Sứ cách điện 24kV

9

Chống sét van

10

Máy cắt hạ thế (ACB 2500A)

11

Máy cắt hạ thế (ACB 5000A)

III

Trạm 4 (MBA 5000kVA 22/0,4kV, Đông Anh)

1

Máy biến áp 3 pha 5000kVA - 22/0,4 kV

2

Thí nghiệm điện áp xuyên thủng dầu MBA

3

Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm dầu cách điện MBA

4

Thí nghiệm tag dầu cách điện MBA

5

Thí nghiệm độ chớp cháy dầu cách điện MBA

6

Dao cắt tải (LBS)

7

Cáp lực 22kV, 3 lõi

8

Sứ cách điện 24kV

9

Chống sét van

10

Máy cắt hạ thế (ACB 4000A)

IV

TBA 2000kVA SMC

1

Máy biến áp 3 pha 2000kVA - 22/0,4 kV

2

Thí nghiệm điện áp xuyên thủng dầu MBA

3

Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm dầu cách điện MBA

4

Thí nghiệm tag dầu cách điện MBA

5

Thí nghiệm độ chớp cháy dầu cách điện MBA

6

Dao cắt tải (LBS)

7

Cáp lực 22kV, 3 lõi

8

Sứ cách điện 24kV

9

Chống sét van

10

Máy cắt hạ thế (ACB 3200A)

C

Phần bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp

I

Trạm 1 (MBA 4000kVA)

II

Trạm 2 (MBA 5000kVA)

III

Trạm 4 (MBA 5000kVA)

IV

Trạm 2000kVA SMC